Foto
Fotografie Henk van Kooten
Vormgeving Capricorn Studio
Logo
Pelikaan Performance Advies
Promotie-onderzoek: Transfer van soft skills training

Transfer van het geleerde naar het werk na afloop van een traininf is de achilleshiel van het trainingsproces - zeker als het gaat om soft skills trainingen.

In mijn onderzoek kijk ik enerzijds naar het verloop van het transferproces (welke fasen zijn te onderscheiden en wat beinvloedt die fasen?) en anderzijds naar transferresultaat (verschilt de prestatie van getrainde medewerkers van die van niet-getrainde medewerkers?). Ook kijk ik naar factoren die transfer beinvloeden.

Het veldwerk voor het onderzoek vond tussen 2016 en 2019 plaats bij het Lectoraat Weerbaarheid van de Politieacademie. Uit het onderzoek komen uiteindelijk suggesties voor organisaties om trainingen effectief in te zetten en transfer te optimaliseren.

De dissertatie verschijnt in het begin van 2021.