Logo
Pelikaan Performance Advies
Panorama


Welkom op mijn website, met informatie over recente projecten en publicaties .....

Als opleidingskundige met meer dan 30 jaar ervaring help ik graag organisaties de kwaliteit van hun opleidingen op peil te brengen en te houden, bijvoorbeeld door (her)ontwerp van opleidingen, door toetsen en examineren of door accreditatie. Daarnaast vind ik het erg leuk om mijn kennis en ervaring als docent over te dragen aan studenten en vakgenoten.

Sinds 2014 doe ik promotie-onderzoek naar transfer van training. Daarin onderzoek ik hoe transfer verloopt en onder welke voorwaarden transfer effectief kan zijn. 2020 staat in het teken van het afronden van dit promotie-onderzoek.


Jolanda Botke